Overslaan naar inhoud

Algemene verkoopvoorwaarden

1. INLEIDING

De website www.1971belgium.be (de "Website") wordt beheerd door 1971 - Christelle LOOZEN (hierna"1971", "wij", "ons" of "Christelle LOOZEN"), een Belgische vennootschap met zetel te Gerard Sart 1, 4606 Saint-André, België, en ingeschreven in het Handelsregister van Verviers onder nummer BE 0774.123.346. Christelle LOOZEN kan telefonisch gecontacteerd worden op het nummer +32 497.60 86 63 en per e-mail op het volgende adres: hello@1971belgium.be

Lees de volgende bepalingen en voorwaarden (de"Voorwaarden") zorgvuldig door voordat u een product op deze Website bestelt. Elke bestelling via deze Website zal onderworpen zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

1971 behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij nodigen u uit de laatste versie van de Algemene Voorwaarden te raadplegen alvorens een bestelling te plaatsen. Indien u producten bestelt nadat wij wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden hebben aangebracht, bevestigt u dat u akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden.

De op onze Website getoonde producten zijn uitsluitend bestemd om te worden verkocht aan eindkopers die natuurlijke personen zijn, die uitsluitend handelen voor hun persoonlijke behoeften en niet rechtstreeks verband houden met een commerciële activiteit.

Door een bestelling te plaatsen via deze Website garandeert u dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent en dat u in staat bent om wettelijk bindende overeenkomsten aan te gaan.

2. PRODUCTAANBIEDINGEN

A. ALGEMEEN - BESTELLING - BESCHIKBAARHEID

Alle op de Website getoonde producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Hoewel wij ernaar streven om op de Website informatie te publiceren die naar ons beste weten juist en actueel is, is het mogelijk dat bepaalde op de Website getoonde producten niet meer voor aankoop beschikbaar zijn. Aan typefouten, productomschrijvingen of kennelijke fouten (zoals verkeerd geprijsde producten) op de Website kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij doen ons uiterste best om afbeeldingen van hoge kwaliteit van onze productselectie te produceren. Kleine kleurverschillen en andere variaties in producten zijn echter mogelijk als gevolg van verschillende beeldacquisitie, weergavetechnologieën of andere technische redenen.

De productaanbiedingen op onze Website zijn niet bindend en vormen slechts een uitnodiging aan de klant om een bestelling te plaatsen. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van aanvaarding door ons. 1971 behoudt zich het recht voor om de op de Website aangeboden producten te allen tijde te wijzigen.

B. PRE-ORDER

U kunt op deze Website producten bestellen die nog niet geproduceerd zijn en waarvoor u een "pre-order" plaatst. Deze vooraf bestelde producten zijn ook onder voorbehoud van beschikbaarheid en 1971 geeft geen garantie over hun productie of fabricage. In het geval dat het product niet beschikbaar kan worden gemaakt om welke reden dan ook, zult u worden terugbetaald van alle bedragen die u zou hebben betaald.

 

3. BESTELLING EN AANVAARDING

A. BESTELLINGSPROCES

Zodra u een product hebt gekozen dat u wilt bestellen, klikt u op de knop "Nu bestellen" of "Nu voorbestellen". Het geselecteerde product wordt in uw "Shopping Bag" geplaatst. U kunt op elk moment de producten die u hebt geselecteerd controleren door op de knop "Shopping Bag" te klikken, en elk product verwijderen of toevoegen.

Wanneer u uw keuze hebt gemaakt en de inhoud van uw "Shopping Bag" wilt bevestigen, gaat u naar "Afrekenen" en volgt u de instructies. U wordt gevraagd uw naam, woonadres, e-mailadres en telefoonnummer, en leveringsadres in te voeren.

B. BETALINGSPROCES

Zodra deze informatie naar behoren is ingevoerd en bevestigd, worden de prijs van de producten en de eventuele kosten automatisch weergegeven. Gelieve de juistheid van deze selectie te controleren alvorens de bestelling te bevestigen. Als u akkoord gaat met de selectie en de prijs, klikt u op de knop "Doorgaan naar betaling". U wordt dan gevraagd om uw betalingsgegevens in te voeren. Door op de knop "Doorgaan naar betaling" te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de producten in uw Shopping Bag.

Alle bestellingen moeten worden betaald op het moment van bestellen. Wij accepteren de volgende betaalmethoden: Maestro, Mastercard, Visa, Amex. ApplePay, Bancontact, GPay, Ideal.

Betaling in termijnen met Alma
Betaling in meerdere termijnen/uitgestelde betaling is mogelijk via onze partner Alma. De veiligheid van de betalingen wordt gegarandeerd door Alma en haar dienstverleners. Alle betalingen worden beschermd door 3D Secure.

Aankoopbedrag
P2X: Alleen aankopen tussen €50 en €2.000 komen in aanmerking voor betaling met Alma.
P3X: Alleen aankopen tussen €50 en €2.000 komen in aanmerking voor betaling met Alma.
P4X: Alleen aankopen tussen €50 en €2.000 komen in aanmerking voor betaling met Alma.
Kosten
Bij betaling in meerdere termijnen met Alma betaalt de Klant geen kosten. Behalve in de volgende gevallen:

P3X: 0,01% per transactie.
Alma is een beheerder van telebetalingen en geeft een elektronisch certificaat af dat geldt als bewijs van het bedrag en de datum van de transactie overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 1316 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Beëindiging
Elke beëindiging van de AV tussen de verkoper en de klant heeft de beëindiging van de AV tussen Alma en de klant tot gevolg.

De producten blijven eigendom van 1971 totdat de koopprijs volledig door de klant is betaald. Ongeacht de eigendomstitel gaat het risico van verlies en beschadiging over op de klant op het moment van levering.

C. ORDERBEVESTIGING

De bestelling is succesvol afgerond indien deze door 1971 is bevestigd met een bevestigings-e-mail. Deze bevestigings-e-mail houdt nog geen aanvaarding in van de bestelling van de klant door 1971. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en acceptatie. Wij behouden ons het recht voor een bestelling niet te accepteren. Een dergelijke niet-aanvaarding kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van het feit dat (i) producten worden getoond op de Website maar niet langer beschikbaar zijn; (ii) producten getoond op de Website een duidelijke prijsfout bevatten; (iii) wij niet in staat zijn om autorisatie te verkrijgen voor uw betaling; (iv) verzendbeperkingen van toepassing zijn op een product. Wij zullen u zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen van het feit dat wij de producten niet kunnen leveren en zullen u onmiddellijk alle bedragen terugbetalen die al betaald zijn voor de niet-beschikbare producten.

De koopovereenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer u van 1971 een bevestiging ontvangt dat de producten aan u zijn verzonden.

4. PRIJS 

De producten worden verkocht tegen de prijs die van kracht is op het moment van de bestelling, zoals aangegeven op onze Website. De prijzen worden weergegeven in euro's, inclusief BTW en inclusief de leveringskosten die door 1971 worden aangeboden Bestellingen zijn betaalbaar in euro's, ongeacht het afleveradres of de woonplaats van de klant. 1971 zal zorgdragen voor de betaling van eventuele douanerechten of andere soortgelijke lokale heffingen of belastingen. Eventuele douanerechten, soortgelijke belastingen of heffingen komen ten laste van 1971 en 1971 zal tevens zorgdragen voor het doen van de nodige opgaven aan de bevoegde autoriteiten van het land van levering.

1971 behoudt zich het recht voor haar prijzen te allen tijde aan te passen, maar de wijzigingen zijn niet van toepassing op bestellingen waarvoor u een bevestigingse-mail hebt ontvangen, tenzij er sprake is van een kennelijke prijsfout. In dat geval zullen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van het prijsprobleem. U kunt uw bestelling annuleren wanneer wij u van de fout op de hoogte brengen.

5. LEVERING, RETOURZENDINGEN EN TERUGBETALINGEN

A. LEVERINGSSCHEMA'S

Wij streven ernaar uw bestelling binnen een termijn van 3 tot 5 werkdagen na uw bestelling te leveren. Indien, om welke reden dan ook, de producten niet binnen 30 dagen na de orderbevestigingse-mail worden geleverd, hebt u het recht de overeenkomst te annuleren en de eventueel aan u betaalde bedragen terugbetaald te krijgen.

De leveringstermijnen variëren naargelang van het soort product dat u bestelt, de beschikbaarheid van het product, uw leveringsadres en de leveringsmethode die u kiest. De leveringstermijnen zijn indicatief en mogen niet als strikte termijnen worden beschouwd. Wanneer u een product in "pre-order" bestelt, zal de leveringstermijn langer zijn of op zijn minst verschillen van een product dat reeds in voorraad is. 1971 kan daarom voorzien in een andere leveringstermijn, afhankelijk van het feit of bepaalde producten vooraf zijn besteld en of bepaalde producten op voorraad zijn op het moment van de voorbestelling.

B. LANDEN VAN LEVERING 

Wij leveren de producten op het afleveradres dat u bij het plaatsen van de bestelling hebt opgegeven. Wij leveren gratis aan adressen binnen de volgende landen: Andorra, Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk.

Bestellingen kunnen worden geplaatst voor afleveradressen gelegen buiten deze grondgebieden. Tenzij anders overeengekomen, worden de geschikte wijze van levering, de kosten en de vervoerder bepaald door 1971. 

C. LEVERINGSPROCESSEN 

Aan het einde van het bestelproces zullen wij u de verschillende verzendmethoden voor het gekochte product en het gekozen afleveradres mededelen.

1971 is gerechtigd tot het doen van deelleveringen van producten waarop een enkele koopovereenkomst van toepassing is. Bijkomende leveringskosten komen ten laste van 1971.

D. TERUGKEERPROCES

1. Kennisgeving van terugkeer

U hebt het recht om dit contract binnen veertien (14) dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag van levering van het (de) product(en). Indien meerdere producten in één bestelling worden besteld en afzonderlijk worden geleverd, wordt de termijn van veertien (14) dagen berekend vanaf de datum van levering van het laatste product.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte brengen van uw beslissing het product of de producten terug te sturen naar het volgende adres:

1971 - LOOZEN Christelle

Gerard Sart 1

4606 Saint-André

België

E-mail: hello@1971belgium.be

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw mededeling over uw voornemen om de producten terug te zenden, vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt. De terugzending is succesvol afgerond als deze door 1971 is bevestigd met een bevestigingsmail.

Het herroepingsrecht en de mogelijkheid tot terugzending van de producten is niet van toepassing op de levering van producten die volgens specificaties van onze klant zijn vervaardigd of duidelijk gepersonaliseerd zijn.

2. Retourkosten en retourlabel

1971 betaalt de1e retourkosten voor Europees land. U kunt de producten retourneren door gebruik te maken van de DPD services en door het retourproces te volgen zoals beschreven in uw pakket. U kunt uw retourlabel aanvragen door contact met ons op te nemen:

hello@1971belgium.be

3. Aansprakelijkheid met betrekking tot de toestand van het product

De producten moeten in dezelfde staat worden geretourneerd als waarin ze werden afgeleverd. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard en de kenmerken van de producten vast te stellen. U dient ervoor te zorgen dat de producten intact zijn, dat ze niet gebruikt, gedragen of beschadigd zijn op welke manier dan ook. Wij behouden ons het recht voor om de terugzending te weigeren van producten die beschadigd of verslechterd zijn of die zich in een staat bevinden waaruit duidelijk blijkt dat ze zijn gebruikt voor andere doeleinden dan de controles die strikt noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de aard en de kenmerken van de producten. 

4. Terugbetaling van geretourneerde producten

Als u uw producten terugstuurt, betalen wij u alle van u ontvangen betalingen terug (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan veertien (14) dagen vanaf de dag waarop wij de producten in retour hebben ontvangen. Wij zullen deze terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in elk geval zijn u voor deze terugbetaling geen kosten verschuldigd. 

6. INSPECTIE EN GEBREKEN

A. STANDAARDKENNISGEVINGEN

U dient de producten op het moment van levering te inspecteren en elk gebrek aan overeenstemming of defect zonder onnodige vertraging schriftelijk te melden. Deze kennisgeving wordt geacht zonder onnodige vertraging te zijn gedaan indien zij binnen vijf werkdagen na de levering is verzonden of, indien het gebrek bij een normale inspectie niet zichtbaar was, uiterlijk binnen drie werkdagen nadat het gebrek is ontdekt. Indien u een dergelijke kennisgeving achterwege laat, worden de producten geacht door u te zijn goedgekeurd. 

B. VERVANGING VAN DEFECTE PRODUCTEN 

In het geval van een niet-conformiteit of defect aan het product, hebt u het recht om de reparatie van het defect of de vervanging door een ander defect-vrij product te vragen. Wij hebben het recht de door de klant gevraagde reparatie of vervanging te weigeren indien deze reparatie of vervanging tot onredelijke kosten zou leiden. Als het product niet binnen een redelijke termijn kan worden gerepareerd of vervangen, hebt u het recht de koopovereenkomst te annuleren, de aankoopprijs te verminderen of schadevergoeding te eisen, in elk geval in overeenstemming met het toepasselijke recht.

Deze garantie doet geen afbreuk aan uw wettelijk recht als consument overeenkomstig de artikelen 1649bis en volgende van het Belgisch Burgerlijk Wetboek of enig dwingend wettelijk recht dat u zou kunnen hebben op basis van de lokale nationale wetgeving.

7. INTELLECTUEEL EIGENDOM 

Christelle LOOZEN is de eigenaar en/of geautoriseerde gebruiker van alle handelsmerken, dienstmerken, ontwerpmerken, octrooien, auteursrechten, databankrechten en andere intellectuele eigendommen (tezamen de "Intellectuele Eigendom") met betrekking tot de Website en de producten. Uw gebruik van de Website verleent u geen enkel recht, titel, belang of licentie met betrekking tot dergelijke Intellectuele Eigendomsrechten. Behalve zoals bepaald in deze Voorwaarden, is elk gebruik of reproductie van het Intellectuele Eigendom verboden. U mag in het bijzonder de Website en/of een deel ervan, met inbegrip van de foto's van de producten, niet kopiëren of reproduceren. 

8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de aansprakelijkheid van elk van de partijen beperkt tot de verliezen die typisch zijn voor dit type contract en die te voorzien waren op het ogenblik dat het verkoopscontract werd gesloten. Deze Algemene Voorwaarden beogen niet de aansprakelijkheid van een der partijen voor verlies of schade uit te sluiten of te beperken wanneer dit onwettig zou zijn. Dit omvat elke verantwoordelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door het falen van de verantwoordelijke partij om redelijke zorg en vaardigheid te gebruiken; of voor grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

9. DWANGMAATREGEL 

Noch 1971, noch de klant zal aansprakelijk worden gehouden jegens de andere partij voor enige vertraging of verzuim om haar verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden na te komen indien een dergelijke vertraging of verzuim te wijten is aan een gebeurtenis buiten de redelijke controle van een dergelijke partij met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de volgende gebeurtenissen: stakingen of arbeidsgeschillen, embargo, epidemie, ziekte, natuurrampen, overheidsbepalingen, oorlogen, branden, overstromingen, explosies of volksbewegingen. Voor alle duidelijkheid, niets in dit artikel machtigt de klant om zijn betalingsverplichtingen niet na te komen. Het bestaan van een geval van overmacht rechtvaardigt de opschorting van de verplichtingen van de partij die door de overmacht getroffen is. Indien de vertraging langer duurt dan zestig (60) kalenderdagen vanaf de datum van aanvang van de overmachtsituatie, kan elk van de partijen de toepasselijke bestelling onmiddellijk beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.

10. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Ons Privacybeleid(https://1971belgium.be/pages/privacy-policy) beschrijft de voorwaarden waaronder 1971 persoonsgegevens verwerkt die wij van u verzamelen, of die u anderszins aan ons verstrekt of hebt verstrekt (bijvoorbeeld bij de aankoop van een product) in overeenstemming met de GDPR nr. 2016/679 en de toepasselijke nationale wetgeving.

U kunt uw rechten uitoefenen (bv. recht van toegang, rectificatie, schrapping, verzet, enz.) per post 1971 - LOOZEN Christelle, Gerard Sart 1, 4606 Saint-André, België; of per e-mail naar hello@1971belgium.be

U bent niet gemachtigd om ons toegang te verlenen tot persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid of tot gevoelige persoonsgegevens die specifieke veiligheidsverplichtingen voor de verwerking van deze gegevens met zich meebrengen. U wordt verzocht regelmatig ons Privacybeleid(https://1971belgium.be/pages/privacy-policy) te raadplegen om op de hoogte te blijven van alle bepalingen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Ons Privacybeleid is ook beschikbaar door te klikken op de link "Legal & Privacy" op onze Website.

11. VERWIJDERBAARHEID 

Waar mogelijk zullen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zodanig worden geïnterpreteerd dat ze geldig en afdwingbaar zijn onder het toepasselijk recht. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een rechtbank of bestuursorgaan van een bevoegde jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar wordt bevonden, zal dat verbod of die onuitvoerbaarheid de overige bepalingen ervan, die volledig van kracht zullen blijven, niet ongeldig maken. De partijen komen overeen te trachten elke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die zoveel mogelijk hetzelfde effect sorteert als door de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zou zijn bereikt. 

12. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Elk geschil dat voortvloeit uit, of verband houdt met, het gebruik van de Website, de aankoop van producten en/of deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Luik (België). De consument heeft het recht om rechtsvorderingen tegen Christelle Loozen in te stellen voor de lokale rechtbanken van zijn land van verblijf.

U kunt ook gebruikmaken van het EU-platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting. Dit platform is toegankelijk op het volgende adres: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Sluiten (esc)

Popup

Gebruik deze popup om een inschrijfformulier voor een mailinglijst in te sluiten. Of gebruik het als een eenvoudige call to action met een link naar een product of een pagina.

Leeftijdscontrole

Door op enter te klikken, bevestigt u dat u oud genoeg bent om alcohol te consumeren.

Zoeken op

Winkelwagen