Overslaan naar inhoud

Wettelijke informatie

1971 nodigt alle gebruikers uit de volgende wettelijke kennisgevingen zorgvuldig te lezen. Door de website te bezoeken, te doorbladeren of te gebruiken, erkennen de gebruikers deze wettelijke kennisgevingen te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.

  1. Informatie over de sitebeheerder

 Deze website www.1971belgium.be (hierna de "Site") wordt ontwikkeld, beheerd en gepubliceerd door Christelle Loozen (hierna "1971"), een vennootschap met maatschappelijke zetel te Gerard Sart 1, 4606 Saint-André, België, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Belgische Ondernemingen onder het nummer BE.0774.123.346.

1971 verbindt zich ertoe alle inspanningen te leveren die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de gebruikers te allen tijde toegang hebben tot de site. In geval van onbeschikbaarheid van de site, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld, om welke reden dan ook. Zij kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie die op haar Site wordt verspreid, noch voor de blijvende goede werking ervan, noch voor de totale veiligheid van de informatie op haar Site (zo kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of niet-beschikbaarheid van informatie op haar Site).

De gebruiker erkent over de nodige vaardigheden en middelen te beschikken om toegang te krijgen tot de Site en deze te gebruiken. Hij erkent te hebben geverifieerd dat zijn computerconfiguratie geen virus, Trojaans paard of ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal bevat, en dat deze in perfecte staat verkeert.

De gebruiker mag niet proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen, of enige andere server, computer of database verbonden met onze site. Overtreding van deze bepaling is een strafbaar feit. Wij zullen een dergelijke schending melden bij de bevoegde gerechtelijke autoriteiten en zullen met deze autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken.

  1. Bescherming van persoonsgegevens en cookies

 1971 zal zorg dragen voor de bescherming van de verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op onze Site onder het tabblad "Juridische kennisgevingen en persoonsgegevens", "Privacybeleid".

De gebruiker wordt er tevens op gewezen dat tijdens zijn bezoeken aan de Site automatisch een of meer cookies in zijn browsersoftware kunnen worden geïnstalleerd. De regels die van toepassing zijn op cookies zijn toegankelijk in het Cookiebeleid dat beschikbaar is op onze Site onder het tabblad "Juridische kennisgevingen en persoonsgegevens", "Cookiebeleid".

Indien u informatie over dit beleid wenst te verkrijgen, kunt u ons een e-mail sturen op het volgende adres: hello@1971belgium.be

  1. Intellectuele eigendom

Christelle LOOZEN is de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de Site en op het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Dit betekent, maar is niet beperkt tot, logo's, logotypes, databases, bestanden, video's, artikelen, programma's, inhoud met inbegrip van gegevens, teksten, stilstaande of geanimeerde beelden, industriële ontwerpen, handelsmerken, geluiden en grafieken.

Elke volledige of gedeeltelijke weergave van de Site of van een van de elementen waaruit hij bestaat, met om het even welk middel en zonder de uitdrukkelijke toestemming van Christelle LOOZEN, is verboden en vormt een inbreuk op de Belgische wetgeving inzake intellectuele eigendom.

  1. Hypertext koppelingen

Hyperlinks naar andere sites vanaf onze site vallen, onder welke omstandigheden dan ook, niet onder de verantwoordelijkheid van 1971.

1971 neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor de inhoud van sites waarnaar onze Site linkt, noch voor enige schade opgelopen tijdens het bezoeken van deze sites. Gebruikers bezoeken andere sites onder hun eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico.

  1. Toepasselijk recht

Deze site wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen of betwistingen die zouden kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering ervan vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waaraan de zetel van 1971 onderworpen is. 

  1. Wijziging van de wettelijke vermeldingen

1971 behoudt zich het recht voor de inhoud van deze wettelijke vermeldingen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De gebruiker wordt daarom verzocht deze regelmatig te raadplegen. 

  1. Neem contact op met

Voor alle bijkomende informatie en contacten, gelieve het contactformulier op onze Site te gebruiken, of per post contact op te nemen op het volgende adres: Christelle LOOZEN, Gerard Sart 1, 4606 Saint-André, België.

U kunt ons ook bereiken op +32 497 60 86 63 tijdens de Belgische kantooruren.

Sluiten (esc)

Popup

Gebruik deze popup om een inschrijfformulier voor een mailinglijst in te sluiten. Of gebruik het als een eenvoudige call to action met een link naar een product of een pagina.

Leeftijdscontrole

Door op enter te klikken, bevestigt u dat u oud genoeg bent om alcohol te consumeren.

Zoeken op

Winkelwagen